MIKOM-MC dooel за повеќе од 25 години продава и дава подршка скоро на 2000 различни машини за обработка на проводници и кабли, како и машини за обележување. Главено MIKOM-MC dooel се фокусира на две индустрии: преработка на жици и кабли во автомобилската индустрија и електронската индустрија како и обележување на истите.

Bitola - showroom

Showroom Mikom MC

Bitola - headquarters

Headquarters Bitola

Bitola - sales center

Sales center Bitola