MIKOM-MC dooel për më shumë se 25vite është pjesë në shitje dhe mbështetje të pothuajse 2000makinave te ndryshme për përpunimin e përçuesve dhe kabllove,si dhe të paisjeve industriale për markim. Ndër vite MIKOMELECTRONIC d.o.o. kryesisht është fokusuar në dy industri: tëcilat janë përpunimi i telave dhe kabllove në industrinë eautomobilëve dhe industrinë elektronike si dhe markimin etyre.

Bitola - showroom

Sallë ekspozite Bitola

Bitola - headquarters

Zyrat qendrore Bitola

Bitola - sales center

Qendra e shitjeve Bitola