Автоматско двострано кримпање-стегање

Alpha 560

Комплетно автоматска машина за обработка на жица за единечно или двострано поставување на големи терминали и гумици. Двете станици обработуваат жица со пресеци до 16мм² (AWG 6). Alpha 560 е лесена за ракување и обезбедува сигурено, стабилно производство. Работата со екранот на допир бара само кратка обука и е поддржана од интуитивниот систем за упатства за корисници на “Green Button“. Овој систем и иновативниот HMI контролер обезбедуваат голема флексибилност и краток период на прилагодување. Друга извонредна карактеристика е тоа што има целосно интегриран мониторинг на процесот од отстранување на изолацијата до завршено стегање-кримпање.

Основни технички податоци

Пресек на жица: 2.5 – 16 mm² (AWG 14 – 6)*
Надворешен дијаметар на жица: 3 – 8.5 mm (0.20 in.)
Опсег на должина: 60 – 8,000 mm; 12 m на барање
Целосно одстранување на изолација: max. 29.5mm
Делумно одстранување на изолација: max. 35mm
Сила на кримпање: 1 – 50 kN
Бучава: <80 dB (без алат за кримпање)
електрична врска: 3 x 208 – 480 V/ 50 – 60 Hz / 5.6 k VA
Поврзување на воздух: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Тежина(вклучуваји и 2 кримп модули): 1.40t

*Многу тврди или цврсти кабли не можат да се обработуваат, иако тие се обележани во спецификацијата. Комакс овозможува тестирање на изведбата како и пред-тестирање. Обработката на поголеми пресеци е можна на барање.

**Точност на повторување ± (0.2% + 1 mm [0.04in.])

Испрати барање
 Alpha-560

Alpha 550

Комплетно автоматска машина за обработка на жица за единечно или двострано поставување на големи терминали и гумици. Двете станици обработуваат жица со пресеци до 6мм² (на барање до 10мм). Alpha 550 е лесена за ракување и обезбедува сигурено, стабилно производство.

Основни технички податоци

Пресек на жица: 0.13 – 6 mm² (AWG 26 – 10)
do 10 mm² (AWG 8) на барање
Надворешен дијаметар на жица: Max. 5.1 mm (0.20 in)
Опсег на должина: 60 – 65 000 mm (2.35 in – 213 ft); 12 m на барање
Целосно одстранување на изолација: 0.1 – 29.5 mm (0.004 – 0.98 in)
Делумно одстранување на изолација: Max. 35.5 mm (1.4 in)
Сила на кримпање: Max. 22 kN (max. 4946 lbf)
Бучава: <80 dB (без алат за кримпање)
електрична врска: 3 x 208 – 480 V/ 50 – 60 Hz / 5.6 k VA
Поврзување на воздух: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Тежина(вклучувајки 2 кримп модули ): 1.30t

*Многу тврди или цврсти кабли не можат да се обработуваат, иако тие се обележани воспецификацијата. Комакс овозможува тестирање на изведбата како и пред-тестирање. Обработката на поголеми пресеци е можна на барање.

**Точност на повторување ± (0.2% + 1 mm [0.04in.])

Испрати барање
 Alpha-550

Alpha 530

Alfa 530 - целосно автоматизирана машина за обработка на жици за еднострани и двострани стегање (кримпање) и поставување гумички - ги исполнува овие критериуми со издржлива и моќна технологија. Покрај тоа, може ефикасна обработка како: извртување на краевите на жицата, лемење, вметнување краевите во пластични куќишта. Највисоките барања за квалитет се задоволени со нивниот висок степен на способност и можност за поставување опции, како што се ACD и SQC.

Основни технички податоци

Пресек на жица: 0,13 – 4mm2 AWG26-11
Целосно одстранување на изолација: 0.1 – 15.5mm
Делумно одстранување на изолација: 15,5mm
Макс.брзина на подавање на жица max. 9m/s
електрична врска: 3×208 – 480V 50/60Hz 5,6kVA
Поврзување на воздух: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Потрошувачка на воздух: 7m3/h
Тежина: 1300 Kg
Испрати барање
 Alpha-530

Alpha 477

Оваа машина за автоматска обработка на жици овозможува истовремено обработка на два проводници, така што евентуално може да поврзе два проводници во еден контакт или производство на проводник со еден терминал. Конверзија не е потребна кога се префрла од производство на два проводници во еден контакт во едно-терминално производство.

Основни технички податоци

Опсег на должина 60mm – 80000mm
опција од 35mm
Целосно одстранување на изолација: 0.1–35mm
 дијаметар на жица 0.22mm² – 4mm²(AWG24–AWG12)
опција од 0.13mm² (AWG26)
опсег на дијаметар > 1:4
двоен кримп (жицаA+B) < 6mm²
Макс.брзина на подавање на жица max. 10m/s
електрична врска: 3×208 – 480V 50/60Hz 7kVA
Поврзување на воздух: 5 – 6 bar (73 – 116 psi)
Потрошувачка на воздух: 22m3/h
Тежина: 1900 Kg
Испрати барање
 Alpha-477

Alpha 356

Целосно автоматска машина за обликување на проводници која има седум преработувачки места. Можен е широк спектар на конфигурации, исто така има интегрирано мерење на квалитетот. Стандардни и специјални процеси во зависност од клиентот може да се интегрираат. Со употребата на модерната технологија, Alpha 356 обезбедува висока продуктивност.

Основни технички податоци

Опсег на должина 60mm – 65000mm (2.36in-213ft)
опција од 30mm
Целосно одстранување на изолација: 0.1–25mm
Делумно одстранување на изолација: 47mm (1.85in.) страна 1
35mm (1.38in.) страна 2
опција до 80mm (3.15in.)
Макс.брзина на подавање на жица max. 10m/s
електрична врска: 3×208 – 480V 50/60Hz 5kVA
Поврзување на воздух: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Потрошувачка на воздух: 9m3/h
Тежина: 1400 Kg
Испрати барање
 Alpha-550

Gamma 450

Целосно автоматизирана машина за обработка на жица за еднострано и двострано кримпање-стегање и поставување на гумици - ги исполнува ваквите барања со робусна и иновативна технологија. Ова е прва машина Комакс која работи на новата оперативна платформа Komax HMI.

Основни технички податоци

Пресек на жица: 0.13 – 4 mm² (AWG 26 – AWG 12)
Надворешен дијаметар на жица: max. 3.9 mm (0.15 in.)
Опсег на должина: 60 – 65.000 mm (2.35 in. – 213 ft)
Целосно одстранување на изолација: 0.1 – 16.5mm (0.004 – 0.65 in.)*
по барање двострано сечило до 35mm
Делумно одстранување на изолација: 0.1 – 16.5mm (0.004 – 0.65 in. ) *
по барање двострано сечило до 21mm (S1) и 35mm (S2)
Сила на кримпање: 1 – 22 kN
Процесни модули: Страна1 и Страна2  секоја по две станици
Бучава: <80 dB (без алат за кримпање)
електрична врска: 3 × 208 – 480 V; 50/60 Hz; 2.5 kVA ili 3 × 400 V, 50/60 Hz, 2.5 kVA
Поврзување на воздух: 5 – 8 bar (73 – 116 psi)
Препорачан работен притисок: 6 ± 0.5 bar (87 ±7.25 psi)
Потрошувачка на воздух:
Двострано кримпање : <6 m³/h (212 ft³/h)
кримпање со гумица: <9 m³/h (318 ft³/h)
Тежина(вклучувајки 2 кримп модули и 2 вметнувачи на гумици): 920 kg (2,028 lb)
Испрати барање
 Komax Gamma 450

Gamma 255

карактеристика на оваа машина е едноставноста во работењето и флексибилноста. Без оглед на задачата, поврзување на два спроводници во еден контакт, вкрстување на проводници или лемење, Gamma 255 ја исполнува задачата со дополнителна контрола на обработката.

Основни технички податоци

Опсег на должина 15mm – 10000mm
Целосно одстранување на изолација: 0.1–15mm
дијаметар на жица 0.0123 – 2.5 mm² (AWG36 – AWG14)
Макс.брзина на подавање на жица max. 3m/s
електрична врска: 3×208 – 400V 50/60Hz
1×230V 50/60Hz
Поврзување на воздух: 4 – 6 bar (73 – 116 psi)
Потрошувачка на воздух: 3m3/h
Тежина: 70 Kg
Испрати барање
Gamma 255