Машини за специјални апликации - Exmore

UN-TWISTER

Оваа полуавтоматска машина за одвртување нуди голема ефикасност во производството комбинирана со совршен квалитет на обработка.

види брошура

Преси за стегање - кримпање

Exmore пресите за стегање се дизајнирани да произведуваат кабли со еден или повеќе проводници.Пресите се достапни со стандардниот педал за стапало како и со старт сензор или со сензор за двојно активирање.

види брошура
Komax BT 288

Машини за спојување

Флексибилните машини за спојување Exmore прават совршени и ефикасни врски. Во обработката потребното парче лента на континуирано спојување е одсечено без отпад ,формираниот исечок и споените компоненти се стегнати ( кримповани ) во сигурен и траен спој.

види брошура
Exmore

Машини за одстранување на изолација / стегање(кримпање) BT-SC

Пресите за стегање (кримпање) имаат кратко време за циклусот, со подолго време на стегање (кримпање). Повеќето преси имаат 40 ms време за стегање, додека Exmore имаат 200 ms време за стегање, со што се постигнува подобар спој.

види брошура
Exmore

WIRE-XL / WIRE XXL

На моќната трансферплатформа Wire-XL / Wire-XXL обработката на жица може да биде целосно автоматизирана како процес специфичен за клиентот.

види брошура