Составување на проводници

EXPANSORA е идеална алатка за отворање на проводници (eng. grommet). Не е важно колку проводникот е мал, голем или цврст.

Со нашите стандардни алатки, ние исто така создаваме и прилагодливи решенија.

EXPANSORA TRES inkl. Pull-Off unit

Алатката EXPANSORA TRES inkl. Pull-Off единица е корисна опција на пневматска алатка за работа.

Ако точно се позиционира кабелот или цевката лесно се провлекуваат низ проширениот отвор. По потреба можат да се интегрираат механички или сензорски единици.

expansora-tres-inkl Испрати барање
expansora-tres-inkl expansora-tres-inkl-2.png

EXPANSORA TRES

Комерцијален опис на овој вид алатка: EXPANSORA TRES Со притисок на воздух од 6 бари, пнеуматскиот уред е подготвен за употреба.

Со помош на овај уред со три краци за отварање, можно е проширување на флексибилните изолации за да каблите и цевките полесно се провлекуваат низ проширениот отвор.

expansora-tres Испрати барање
expansora-tres-inkl expansora-tres-inkl-2.png

EXPANSORA HANDY

Комерцијален опис на овој вид алатка: EXPANSORA Handy. Рачна работна единица управувана со рачен лост.

Евтина алтернатива на пневматскиот уред со три краци за проширување. На располагање се различни верзии на ракави за монтирање на внесувачите!

expansora-handy Испрати барање
expansora-handy-2 expansora-handy-2

EXPANSORA QUATRO inkl. Pull-Off unit

Алатката EXPANSORA QUATRO inkl. Pull-Off единица е наменета за големи внесувачи (Противпожарниот ѕид-тунел, влезот во каросеријата на автомобилот).Во стандардни големини на алатката степенот на ширење изнесува до 100 х 100 mm .Можни се поголеми проширувања.

Постапка:

  • внесувачот рачно се поставува на краците за ширење
  • внесувачот внимателно се шири со активирање на алатката. Брзината и степенот на ширење се променливи
  • сетот на кабелот( вклучувајки го и куќиштето на конекторот) се вметнува преку проширениот отвор.За ова, сензорите или механичките единици можат да се интегрираат на алатката
  • внесувачот е склопен со активирање на влечната единица (engl. Pull-Off unit)
  • склопените делови можат да се одстранат, Алатката се враќа во првобитна позиција
expansora-quatro Испрати барање
expansora-quatro-2 expansora-quatro-3