Индустриски ink - jet печатари

Најновите генерации машини за обработка на проводници бараат екстремна флексибилност и обработка со голема брзина. Под овие услови, Komax нуди системи кои обезбедуваат оптимално решение за побрзо означување, помали карактери и посигурна изведба на системот за специфични апликации.

M1630 Jet BC

Основни технички податоци

Интеграција со Komax машина: TopWin 1, TopWin 2, TopWin 3 i Komax HMI
поврзување: RS232/Ethernet TCP/IP
Максимална брзина: 7.9 m/s*
Висина на фонт: 0.9 – 4.6 mm
Максимална висина на фонт: 4.6 mm
Минимален дијаметар на жица: 1.1mm
Минимален дијаметар: approx. 0.35mm²
Мастила: На база на боја/лесно пигментирана
Компримиран воздух: Не
Испрати барање
M1630_Jet

ims 295 BC

Основни технички податоци

Интеграција со Komax машина: TopWin/KappaWin
поврзување: RS232/Ethernet TCP/IP
Максимална брзина: 8m/s* (315in./s)*
Висина на фонт: 1.0mm (0.04in.)
Максимална висина на фонт: 4.5mm (0.18in.)
Минимален дијаметар на жица: 1.2mm (0.047in.)
Минимален дијаметар: approx. 0.35mm²
Мастила: без пигмент/лесно пигментирана
Компримиран воздух: НЕ
Испрати барање
komax-295-bc

ims 295 MC

Основни технички податоци

Интеграција со Komax машина: TopWin/KappaWin
поврзување: RS232/Ethernet TCP/IP
Максимална брзина: 8m/s* (315in./s)*
Висина на фонт: 1.0mm (0.04in.)
Максимална висина на фонт: 4.5mm (0.18in.)
Минимален дијаметар на жица: 1.2mm (0.047in.)
Минимален дијаметар: approx. 0.35mm²
Мастила: со пигмент
Компримиран воздух: 6bar (87psi), филтер
Испрати барање
komax-295-mc