Обработка на жица и кабли

По 25 годишно искуство и околу 2.000 инсталирани машини , Mikomgroup „ е специјализиран за обработка на проводници и кабли исклучиво од реномирани производители (KOMAX Швајцарија, Mecal Италија, Z + F Германија) кои имаат најстрогите барања на квалитетот и стандардите поставени од автомобилската, електронската и авионската индустрија.

Skidanje izolacije

Отстранување на изолација

Машините за одстранување на изолацијата ги вклучуваат најновите технолошки достигнувања што бараат прецизност, брзина и сигурност.

види повеќе
Sečenje i skidanje izolacije

Сечење и отстранување на изолација

Брзи, прецизни и лесни за употреба се главните карактеристики на машините за сечење и соголување на изолацијата на проводниците со различни изолации.

види повеќе
Poluautomatsko krimpovanje

Полуавтоматско стегање(кримпање)

Полуавтоматско кримпање е можно со алатки за брзо зaменување, електричните машини за ферули, пневматски машини и преси.

види повеќе
Automatsko obostrano krimpovanje

Автоматско двострано кримпање

Целосно автоматски машини за обработка на жици за двострано стегање(кримпање) и вметнување на гумици, за во индустријата со високи стандарди.

види повеќе
Tvistovanje

Твистање

Системи кои овозможуваат производство на меѓусебно сплетени парови на жици со различни можности за дообработка

види повеќе
Niš

Доставување на жици

Системите овозможуваат додавање на жица, рамномерно и прецизно извлекување на жица и депонирање на жица во котури.

види повеќе
Niš

Бандажирање и изолација

Машини за завиткување на кабелските сетови, изолација и намотување на кабелските снопови, по потреба изработка на специјални машини.

види повеќе
Niš

Составување и автоматско производство на (Harness)

Машините за целосно автоматизиран процес на производство на жица овозможуваат сериско или секвенцијално производство.

види повеќе
Niš

Обработка со термобужир (Mecalbi)

Системите за обработка со термобужир Mecalbi се единствени решение за обработка на кабли и жици, специјално развиени за автомобилската индустрија.

види повеќе