Отворени конкурси

Бараме проактивен и креативен персонал пред се со техничко образование, електротехника,машинство, мехатроника и сродно образование.

CV ве молиме пратете на : mikom@mikomgroup.com

Konkursi