Полуавтоматско стегање(кримпање)

Mašine za skidanje izolacije Komax

Преси за стегање(кримпање) Komax

Полуавтоматски преси за стегање (кримпање) на жици Komax

види повеќе
Mecal

Преси за стегање(кримпање) Mecal

Полуавтоматски преси за стегање (кримпање) на жици Mecal

види повеќе
Mašine za skidanje izolacije Komax

Алати за стегање(кримпање) Mecal

Мини апликатори за стегање електрични краеви - терминали ,пнеуматски апликатори со странична достава на терминали, еволуцинерни алати...

види повеќе
Mašine za skidanje izolacije Komax

Машини за соголување на изолација и за кримпање Z+F

Електрични машини за соголување на изолација и кримпање за сигурна обработка на терминали.

види повеќе
Mašine za skidanje izolacije Komax

Пневматски машини за кримпање WEZAG WDT

Овозможува кримпање на жици со оптимална безбедност на операторот (RoHS 2 и CE).

види повеќе