Составување и автоматско производство (harness)

Zeta 630

Автоматизираните процеси за производство на серија или секвенци без прекинување, го скратуваат времето на производство на 50%. Автоматскиот селектор на жици можи да работи максимум со 36 различни жици, а со CM 1/5 GS модулот се обработуваат до пет различни типови на ферули. Сигурното и целосно автоматизирано производство обезбедува висок квалитет.

Основни технички податоци

Пресек на проводникот: 0,22 – 6mm2 AWG24-10
Должина на одстранување на изолација: 0.1 – 42mm
Број на станици: 62
макс.брзина на подавање на жица: max. 10m/s
Напон: 3×208 – 480V 50/60Hz 3kVA
Пневматска врска: 5 – 6 bar
Потрошувачка на воздух: 7 m3/h
Тежина: 1700kg
Испрати барање
 Komax Zeta 630

Zeta 640/650

Индустријата ги поставува највисоките барања за флексибилност во автоматското склопување на жици, барајќи да се обработуваат разни кабли и терминали без да се префрлат на друга машина за било која големина на серијата. Поради оваа причина, Komax ја разви Zeta 640 и Zeta 650. Тие овозможуваат автоматизирани процеси и сериско или секвенцијално производство без потреба од промени, со што се скратува времето на производството до 50 проценти. EtherCAT ја подобрува целокупната ефикасност на системот и значително го зголемува бројот на готов производ.

Основни технички податоци

Пресек на проводникот: 0,22 – 6mm2 AWG24-10
Должина на одстранување на изолација: 0.1 – 42mm
Селектор на жица: Max. 36 кабли
макс.брзина на подавање на жица: max. 10m/s
Напон: 3×208 – 480V 50/60Hz 3kVA
Пневматска врска: 5 – 6 bar
Потрошувачка на воздух: 12 m3/h
Тежина: cca 1900/2600kg
Испрати барање
Komax Zeta 640/650

Omega 740/750

Омега 740 и Омега 750 се машини за производство на кабли со автоматско вметнување на куќиштето. Високиот систем на флексибилност овозможува независно производство со двострано вметнување на куќишта со највисок квалитет и различна комплексност, без потреба од привремено складирање на поединечни жици. Серијата Омега овозможуваат создавање на широк спектар на различни жични комплети, истовремено значително намалувајќи го времето на производство. Испробаната и тестирана EtherCAT платформа ги подобрува вкупните перформанси на системот и значително го зголемува производството.

Основни технички податоци

Пресек на проводникот: 0,13 – 2.5mm2 AWG26-14
Должина на одстранување на изолација: 0.1 – 42mm
Надвореен дијаметар на жица: макс. 4mm (0.16 in)
Избирач на жица: макс. 36 кабли
Простор за чување на жица: Ротационен магацин со максимално 30 мемориски слотови
Напон: 3×208 – 480V 50/60Hz 10kVA
Пневматска врска: 6 bar
Потрошувачка на воздух: 12 m3/h
Испрати барање
Omega 740/750

EasyWiring

Електронски LED дисплеј за монтажа на кабелскиот сет.

Основни технички податоци

Должина на кабелскиот сет: do 11m
Големина на екранот: do 82”
Производство со помош на компјутер
Брза реконфигурација на табелата со помош на подвижни носачи
Пратење на производството во реално време
Испрати барање
 Alpha-355S