Квалитет и тестирање на проводниците

Воздухопловните и автомобилските индустрии поставуваат големи побарувања за максимална сигурност и квалитет на обработените проводници кон прецизно дефинирани стандарди. Машините во нашата палета се дизајнирани специјално за да ги исполнат овие стандарди и се произведуваат исклучиво од светски познати производители.

Kvalitet i testiranje provodnika

Одберете го вашиот најдобар алат за квалитет:

“MAKE THE BEST QUALITY”

Kvalitet i testiranje provodnika

Преглед Микролаб

Kontrole procesa

Контрола на процесот

Системите за контрола на процесите обезбедуваат прецизна и ефикасна гаранција за квалитетот на кримпот на проводникот.

Види повеќе
Mikrografske laboratorije

Микрографски лабаратории

Контролата на квалитетот за сите типови кримпови на спроводниците овозможува создавање микрограф на терминалот за различни дијаметри на проводникот.

Види повеќе
Testiranje

Тестирање

Овозможува индивидуални мерења со или без стандардни спецификации за брза проверка на вредноста на силата на повлекување или верификација на сериите на мерења.

Види повеќе